Trang chủ >> Các loại phòng

BẢNG GIÁ KHUYẾN MÃI THÁNG 8/2023

Thứ 2, 3, 4, 5: 500,000 VNĐ/1 phòng

Thứ: 6, 7, chủ nhật và các ngày lễ: 600,000 VNĐ/1 phòng

Phòng 2 giường đôi ở được 4 người không thu thêm phụ phí

 

BẢNG GIÁ KHUYẾN MÃI THÁNG 8/2023

Thứ 2, 3, 4, 5: 500,000 VNĐ/1 phòng

Thứ: 6, 7, chủ nhật và các ngày lễ: 600,000 VNĐ/1 phòng

Phòng 2 giường đôi ở được 4 người không thu thêm phụ ph

BẢNG GIÁ KHUYẾN MÃI THÁNG 8/2023

Thứ 2, 3, 4, 5: 500,000 VNĐ/1 phòng

Thứ: 6, 7, chủ nhật và các ngày lễ: 600,000 VNĐ/1 phòng

Phòng 2 giường đôi ở được 4 người không thu thêm phụ ph